fbpx
Jak zostać lekarzem? ?>

Jak zostać lekarzem?

Na początku warto wspomnieć, że lekarz to prestiżowy zawód, ale nie dla każdego, ponieważ na co dzień zmagamy się z dużym obciążeniem emocjonalnym, presją, długimi i nieregularnymi godzinami w pracy, radzeniem sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym. 

Aby zostać lekarzem, musisz nastawić się na wiele lat kształcenia. Tu nie ma drogi na skróty, ponieważ na Twoich barkach w przyszłości będzie odpowiedzialność za życie Twoich pacjentów. Aby zostać lekarzem w Polsce, trzeba przejść przez kilka etapów edukacyjnych i zdobyć odpowiednie kwalifikacje. Poniżej znajdziecie ogólny opis całego procesu:


1) matura: rozpocznij od wyboru szkoły ponadpodstawowej z najczęściej wybieranym profilem biologiczno-chemicznym, a następnie postaraj się, żeby Twój wynik maturalny z ocenianych przedmiotów przy rekrutacji na studia medyczne był jak najwyższy.  

2) studia medyczne: zdobądź tytuł magistra na studiach medycznych. Są to studia trwające 6 lat.

3) egzamin lekarski państwowy: musisz zdać państwowy egzamin lekarski, który potwierdzi Twoje umiejętności i kwalifikacje i jest to: 
LEK – Lekarski Egzamin Końcowy – egzamin państwowy konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza w Polsce.

LDEK – Lekarsko-Dentystyczny Egzamin Końcowy – egzamin państwowy, do którego przystępują lekarze dentyści, konieczny do uzyskania pełnego prawa wykonywania zawodu lekarza dentysty.
Wyjątkiem są lekarze weterynarii, którzy nie przystępują do takiego typu egzaminu. 


4) staż: po zdaniu egzaminu państwowego i uzyskaniu tytułu lekarza, musisz odbyć obowiązkowy staż lekarski, który trwa 13 miesięcy.

5) specjalizacja: po uzyskaniu podstawowych uprawnień, możesz zdecydować się na specjalizację w konkretnej dziedzinie medycyny. Proces specjalizacji trwa kilka lat i obejmuje szkolenie praktyczne w wybranej specjalizacji.

To tylko skrót całej drogi po Wasze lekarskie marzenia, najcięższe i zarazem najpiękniejsze chwile przed Wami. Niech Wasza droga przez medycynę będzie pełna sukcesów, wyzwań, ale przede wszystkim spełnienia.

Jesteście na autostradzie do pełnienia jednej z najszlachetniejszych misji – dbania o zdrowie innych.

Niech moc zdrowia zawsze będzie z Wami!

Ratajczuk - Edukacja: kursy z biologii i chemii. Przygotowanie do matury 2023, 2024, 2025 i 2026.