fbpx
Poprawa egzaminu maturalnego z biologii i chemii (2023/2024) ?>

Poprawa egzaminu maturalnego z biologii i chemii (2023/2024)

Osoby, które zdały maturę w 2023 r. lub wcześniej, ale chciałyby poprawić uzyskany na egzaminie wynik z przedmiotów obowiązkowych lub dodatkowych, będą mogły to zrobić w okresie 5 lat licząc od października roku, w którym przystąpiły do egzaminu maturalnego po raz pierwszy. Oznacza to, że pierwsza kolejna szansa będzie możliwa w maju 2024 r.

Zdawanie matury po raz drugi zdarza się coraz częściej i nie różni się znacząco od pierwszego podejścia, ponieważ formuła egzaminu nie zmienia się. Należy jednak pamiętać o złożeniu deklaracji w terminie wyznaczonym na dany rok szkolny przez Centralną Komisję Egzaminacyjną.

W Ratajczuk -Edukacja jak co roku uruchamiamy grupy dla osób przygotowujących się do poprawy MATURY w 2024 z biologii lub chemii.

Masz pytania? Zadzwoń: tel. 883 735 255.
Zapisy: www.ratajczuk.pl


Ratajczuk - Edukacja: kursy z biologii i chemii. Przygotowanie do matury 2023, 2024, 2025 i 2026.