Zielona Góra ?>

Zielona Góra

Trwają zapisy do grup drugoklasistów!

I. Oferta dla obecnych drugoklasistów (tj. osób zdających maturę w 2021 roku).

Specjalnie z myślą o tych, którzy do matury chcą przygotować się systematyczną pracą rozpoczętą już w drugiej klasie szkoły średniej tworzymy edycję kursów przygotowujących do egzaminów, których wyniki są brane pod uwagę przy rekrutacji na m. in. kierunek lekarski, pielęgniarski, stomatologię, farmację czy dietetykę lub weterynarię.

Oto szczegółowe informacje o oferowanych zajęciach:

– częstotliwość zajęć: lekcje odbywają się raz w tygodniu, a zajęcia z każdego z przedmiotów trwają po 90 minut;
– liczebność grup: około 7 osób;
– materiały dodatkowe: gratis;
– cena za udział w kursie: 395,00 zł miesięcznie (łącznie za oba przedmioty, tj. biologię i chemię).

Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (nr 577 517 650).

Rezerwacje miejsca w grupach są bezpłatne i następują poprzez formularz kontaktowy – Zapisz się na kurs!


II. Oferta dla osób, które od września 2019 roku uczęszczają do trzeciej klasy (tj. zdających maturę w 2020 roku).

Trwa nabór do grup, które po wakacjach 2019 roku rozpoczęły kurs przygotowujący do egzaminów istotnych przy rekrutacji na m. in. kierunek lekarski, pielęgniarski, stomatologię, farmację czy dietetykę lub weterynarię. Częstotliwość zajęć pozwala na solidne przygotowanie ucznia do matury. Dzięki temu w ciągu 2 semestrów możliwe jest przećwiczenie całego zakresu materiału będącego źródłem zagadnień na egzaminie maturalnym.

Oto szczegółowe informacje o oferowanych zajęciach:
– data rozpoczęcia kursu: przełom września i października 2019 roku;
– data zakończenia kursu: kwiecień 2020 roku, tuż przed maturą;
– terminy zajęć: do wyboru zajęcia w soboty lub w dni robocze;
– częstotliwość zajęć: lekcje odbywają się raz w tygodniu, a zajęcia z każdego z przedmiotów trwają po 90 minut;
– łączny zakres (biologia + chemia): 92h lekcyjne;
– liczebność grup: około 7 osób;
– materiały dodatkowe: gratis;
– cena za udział w kursie: 395,00 zł miesięcznie (łącznie za oba przedmioty, tj. biologię i chemię).

Rezerwacje miejsca w grupach są bezpłatne i następują poprzez formularz kontaktowy – Zapisz się na kurs!
Szczegółowych informacji udzielamy telefonicznie (nr 577 517 650).